Алмагест АД

Автор:

“Алмагест” АД, на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява за инвестиционно предложение:

от / Без категория / Коментарите са изключени за “Алмагест” АД, на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява за инвестиционно предложение:


“Изграждане и експлоатация на подземно кабелно електропроводно трасе 20 kV до имот с номер 000385, с. Веринско, община Ихтиман, област София“


Алмагест АД, уведомява за инвестиционно предложение:

от / Без категория / Коментарите са изключени за Алмагест АД, уведомява за инвестиционно предложение:

„Модифициране на бункер за мокро зърно в сушилня за мокро зърно, изграждане на нова парова централа и два резервоара за съхранение на етанол на производствената площадка на „Алмагест“ АД“.


Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

от / Без категория / Коментарите са изключени за Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

В изпълнение на задълженията си по комплексно разрешително, през лятото на 2019 г. Алмагест АД възнамерява да изгради сондажен кладенец за питейно-битови нужди на територията на завода.

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)