Алмагест ЕООД

Нашите продукти

Изключителен стандарт за качество
СЕРТИФИКАТИ

Биоетанол
99,99 об%

bioethanolpost

Алмагест произвежда както биоетанол – дехидратиран етилов алкохол, който може да бъде използван като добавка към бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене, така и етанол за хранителната, фармацевтичната и други индустрии.

Oще

Етанол за ХВП
96,4 об%

bioethanolpost

Произвежданият от Алмагест етанол за хранително-вкусовата промишленост е с изключително високо качество и отлични органолептични характеристики.
 

Oще

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)