Алмагест ЕООД

Биоетанол
99,99 об%

Биоетанол
99,99 об%

bioethanolpost
Алмагест произвежда както биоетанол – дехидратиран етилов алкохол, който може да бъде използван като добавка към бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене, така и етанол за хранителната, фармацевтичната и други индустрии.

При изгарянето на биоетанол в бензиновите двигатели отделяните в атмосферата парникови газове са с минимум 60% по-малко в сравнение с използването на бензинови горива.

Българското законодателство предвижда минимум 7% от продаваното бензиново гориво да бъде биоетанол.
Въпреки изискванията на международните стандарти биоетанолът да бъде с алкохолно съдържание 98.7%, произвежданият от Алмагест биоетанол е с по-високо качество и с алкохолно съдържание 99.99%.

Вижте следващ продукт →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)