Алмагест АД

Продукти

Биоетанол
99,99 об%

bioethanolpost

Алмагест е единственият български производител на биоетанол – дехидратиран етилов алкохол, който може да бъде използван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене.

Oще

Етанол за ХВП
96,4 об%

bioethanolpost

Произвежданият от Алмагест етанол за хранително-вкусовата промишленост е с изключително високо качество и отлични органолептични характеристики.
 

Oще

DDGS
(сух спиртоварен остатък)

bioethanolpost

DDGS (Distilled Dried Grains with Solubles, сух спиртоварен остатък) е високопротеинова фуражна съставка, вторичен продукт от производството на етанол от зърно.
 

Oще

Неутрален дехидратиран
етанол 99,99 об%

bioethanolpost

Неутралният дехидратиран етанол, произвеждан от Алмагест, намира приложение в редица индустрии, в които чистотата на използваните материали е от ключово значение, като фармацевтичната, козметичната и подобни.

Oще

Денатуриран
етанол

bioethanolpost

Алмагест е сертифицирало редица методи за денатуриране на произвеждания етанол, което позволява разнообразното му приложение в редица индустрии.

Oще

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)