Алмагест ЕООД

Неутрален дехидратиран
етанол 99,99 об%

Неутрален дехидратиран
етанол 99,99 об%

bioethanolpost
Неутралният дехидратиран етанол, произвеждан от Алмагест, намира приложение в редица индустрии, в които чистотата на използваните материали е от ключово значение, като фармацевтичната, козметичната и подобни.

Алмагест е единственото предприятие в региона, което притежава сертификат за добра производствена практика (GMP) за произвеждания етанол, което позволява използването му във фармацевтичната индустрия и медицината.

Вижте следващ продукт →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)