Алмагест ЕООД

Етанол за ХВП
96,4 об%

Етанол за ХВП
96,4 об%

bioethanolpost
Произвежданият от Алмагест етанол за хранително-вкусовата промишленост е с изключително високо качество и отлични органолептични характеристики.
 

Клиентите ни получават изключително чист неутрален алкохол, който може да бъде влаган във всякакъв вид висококачествени алкохолни напитки.

Вижте следващ продукт →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)