Алмагест ЕООД

За нас

Компанията

“Алмагест” е еднолично акционерно дружество, регистрирано през 2007 г. През 2009 г. компанията въведе в експлоатация завод за производство на етанол от зърнени култури, който се намира на 35км. югоизточно от г. София в община Ихтиман.
През 2023 г., “Агрия Груп Холдинг” АД придоби 100% от акциите на “Алмагест” ЕАД и го преобразува в Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД).

Настоящият годишен производствен капацитет на предприятието е 35 000 000 литра eтанол и 25 000 тона DDGS (високо протеинов фуражен гранулат).

Основните произвеждани продукти са:

  • Биоетанол – 99,99 об%
  • Етанол за хранително вкусовата промишленост – 96,4 об%
  • Неутрален дехидратиран етанол – 99,99 об%
  • Денатуриран етанол
  • DDGS (сух спиртоварен остатък)

За повече информация вижте секция Продукти.

Ръководство

Алмагест ЕООД се ръководи от Съвет на директорите в състав:

Юлиан Белев – Изпълнителен директор
Марин Чанков – Изпълнителен директор
Николай Добрилов
Светломир Тодоров
Иван Стефанов

Международна дейност

Алмагест е член на Европейската организация на производителите на етанол (ePURE, www.epure.org).

Технология

Дизайнът, технологията и пълната супервизия при изграждането на завода са дело на австрийската инженерингова компания Vogelbusch (лидер в областта на етаноловата индустрия). Оборудването е доставено от първокласни световни производители като Siemens, ABB, Schneider, Endress+Hauser, Vettertec, Flottweg, Kaeser, EnviroChemie.

В дружеството работят 160 души. Процесните групи на завода са проектирани така, че да функционират минимум 350 денонощия годишно. Предвидени са резервни съоръжения за всички критични точки, като по този начин техническото обслужване на отделните компоненти не изисква спиране на производството.
След въвеждане в експлоатация в завода, дружеството продължава да извършва инвестиции за непрестанно повишаване на технологичното му равнище, повишаване на енергийната ефективност, постигане на най-високи екологични параметри и безотпадност на производството:

2010 г. – повишаване на капацитета от 60 000 л. до 85 000 л. eтанол на денонощие (30 000 000 л. годишно)

2011 г. – въведена е в експлоатация парова централа на биомаса с което използвания до този момент метан (природен газ) е заменен с далеч по ефективно и екологично гориво – пшенична слама

2012 г. – изградена е инсталация с молекулярни сита за производство на неутрален дехидратиран етанол (99,99 об.%) и на биоетанол

2013 г. – изградена е пречиствателна станция за отпадни води по инженеринг и технология на немската компания EnviroChemie. Внедрена е модерна технология, при която органичните отпадни води се преработват до биогаз, с което освен екологичен ефект се постига и повишаване на енергийната ефективност

2014 г. – изградена е силозна база за зърно с вместимост 42 000 тона. Доставчик на оборудването е американската фирма GSI. Съоръжението включва и сушилня за царевица с капацитет 1000 т./денонощие

2017 г. – добавено е технологично оборудване, с което производствения капацитет на предприятието е увеличен на 100 000 литра етилов алкохол на денонощие или 35 000 000 литра на година.

Повече за технологията на производство на етанол и DDGS.

Екология и устойчиво развитие

Алмагест е утвърден български производител на биоетанол – дехидратиран етилов алкохол, който се използва като екологична добавка към бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене. При изгарянето на биоетанол отделяните в атмосферата парникови газове са с минимум 60% по-малко в сравнение с използването на бензинови горива.

Технологичните решения, използвани в завода, гарантират високи нива на енергийна ефективност на производството. В производството на Алмагест се използват изключително материали с естествен произход – зърно (царевица, пшеница, сорго и др.) като основна суровина, както и отпадната от селскостопанското производство слама като енергиен източник, с което се замества традиционното гориво с минерален произход – природният газ.

Сертификати

Алмагест ЕООД притежава следните сертификати:

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)