Алмагест АД

DDGS
(сух спиртоварен остатък)

DDGS
(сух спиртоварен остатък)

bioethanolpost
DDGS (Distilled Dried Grains with Solubles, сух спиртоварен остатък) е високопротеинова фуражна съставка, вторичен продукт от производството на етанол от зърно.
 

Поради високото съдържание на протеини и мазнини, както и поради участието на дрожди в началните етапи на производството, DDGS има изключителни хранителни свойства и е предпочитан от фермирите по цял свят като ключова съставка във фуражните смеси за основните видове селскостопански животни.

Вижте следващ продукт →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)