Алмагест ЕООД

Денатуриран
етанол

Денатуриран
етанол

bioethanolpost
Алмагест е сертифицирало редица методи за денатуриране на произвеждания етанол, което позволява разнообразното му приложение в редица индустрии.

В случай на търговски интерес, могат да бъдат сертифицирани и допълнителни методи за денатуриране с цел да бъде отговорено на специфични изисквания на клиентите.

Вижте следващ продукт →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)