Алмагест ЕООД

Новини

Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

от / Без категория / Коментарите са изключени за Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

В изпълнение на задълженията си по комплексно разрешително, през лятото на 2019 г. Алмагест АД възнамерява да изгради сондажен кладенец за питейно-битови нужди на територията на завода.

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)