Алмагест ЕООД

Новини

Обява за инвестиционно предложение

от / Без категория / Коментарите са изключени за Обява за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС         

                                                             АЛМАГЕСТ ЕАД

                                       уведомява за инвестиционно предложение:

„Преустройство на част от съществуващ склад за слама и пристрояване на котелно помещение с инсталация за производство на пара и монтиране на независим генератор за производство на електроенергия на производствената площадка на Алмагест ЕАД“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 10

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)